LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMED RESULULLAH ALIYEN VELİYULLAH "Ben Konuşan Kur'an'ım" Hz İmam Ali (as)
  Alevi Devletleri
 


                     ÖRNEK SAYFALAR

KÜNYE

 

Kitabın Adı: ALEVİ DEVLETLERİ

 

Yazarlar: Muharrem Uçan & Ümit Atlı

 

Dizgi: Muharrem Uçan

 

Düzeltme: Kemal Küntaş

 

Son Okur: Zeynel Demir

 

E-Mail:

tuva_tayyar@hotmail.com

 

İnternet Sitesi:

http//konusankuran.tr.gg

 

 İÇİNDEKİLER

Künye…………………………………………….

ALEVİ DEVLETLERİ…………………………………

Hamdanîler……………………………………………………………

Tarihi…………………………………………………………………..

Hükümdarları………………………………………………………

Musul Hamdanî Sultanları…………………

Halep Hamdanî Sultanları………………………………….….

Hamdanîler Ve Nusayrîler………………………………….……

Hamdani Emirleri ve Yönetim Dönemleri……
Musul Kolu (Kuzey Irak)……………………………….….

Halep Kolu (Kuzey Suriye)……………………………………….

Fatımîler Devleti………………………………

Fatımi Hükümdarları…………………………

Fatımi eserlerinden……………………………………………….

Gerileme Devri Ve Yıkılış……………………………………..

İdare (Yönetim)…………………………………………………….

Ekonomi………………………………………………………………

Bilim Ve Kültür………………………………………………………

Sanat……………………………………………………………………

Alparslan Döneminde Selçuklu-Fatımî İlişkileri……..

Büveyhiler……………………………………………………………

Büveyhiler Bir Alevi (Caferi) Zaza Devleti……………

Devletin Kuruluşu……………………………………………….

Bağdat Alınıyor……………………………………………..

Büyüme…………………………………………………………….

Çöküş……………………………………………………………….

Büveyhilerin Siyaseti………………………………………

Büveyhilerin Mirası……………………………………..

Büveyh Hükümdarları…………………………………….

Büyük Hükümdarlar……………………………

Fars (İran) Kolu…………………………………..

Rey (İran’da Bir Bölge)…………………………

Irak Kolu…………………………………………

Küçük Hükümdarlar……………………………

Ruknüddevle……………………………………

Fena Hüsrev……………………………………………….

Büveyhoğullarının Diğer Devletlerle İlişkisi……………

Sultan Mahmut (Gazneli) ve Büveyhi İlişkileri……….

Aridoğulları Devleti…………………………………………..

Sicilya Emirliği (Emirato di Sicilia)………………………..

MEZYEDOĞULLARI…………………………………………
Güney Irak (Hille)……………………………………………
Lazkiye Tenuhiler Devleti (Nusayrî)……………………

UKAYLOĞULLARI…………………………………………..
Kureyş Bin Bedran'ın Kısa Soyağacı…………………………
Mezyediler'e Dair Kimi Ayrıntılar……………………………

Hammudoğulları Devleti………………………………….

Danişmendliler  1080-1178…………………………………..

Danişmentlilerin Kuruluş Yılları……………………….

Danişmentlilerin parçalanması……………………….

Danişmend Gazi………………………………………….

Danişmendlileri kurması…………………………….

I. Haçlı seferindeki rolü…………………………………

Malatya kuşatması………………………………………..

Danişmendnâme………………………………………………

Nizameddin Yağıbasan…………………………………….

Yağıbasan Medresesi……………………………………….

Danişmend Alevî Devleti………………………………….

Alamut (Kartal Yuvası) Devleti……………………

Hedef: Devlet Ricali!.......................

Melikşah’tan Hasan Sabbah’a Tehdit……………………

Abbasi Halifeleri Müslüman Değildirler………………….

Kirman Selçukluları………………………………………………

Gird-Kuh Kalesi…………………………………………………….

Hasan Sabbah’ın Kişiliği……………………………………......

Muhammed Tapar ve Fedai savaşları……………………..

Sultan Sencer………………………………………………………

Abbasi Sultanından Sencer’e………………………………….

Hasan Sabbah’ın Ölümü ve Selahaddin Eyyubi…

Selahaddin Fedailerin Tecrübelerinden Yararlanıyor….

Moğollar ve Fedailer………………………

Ahmeroğulları Devleti (Gırnata Emirliği)……

Aydınoğulları Beyliği  (1308-1426)……………………

Kuruluş Ve Çöküş…………………………………

Aydınoğlu Gazi Umur Bey……………………..

Dulkadiroğulları…………………………………………

Turnadağ Savaşı………………………………

Serbedâriler……………………………………………

Akkoyunlular…………………………………………………

Devlet Yönetimi……………………………………………..

Akkoyunlu Hükümdarları………………………………….

Adilşahlar………………………………………………………

Adilşah Hükümdarları………………………………………

Safeviler Devleti…………………………………………

Akkoyunlu Sarayında………………………………………

Silah Ustası Şeyh Haydar…………………………………

Şah İsmail (Şah Hatayi)…………………………………….

Dulkadir Seferi……………………………………….

Şah İsmail ve Özbekler……………………………….

Şah İsmail ve Babür Şah……………………………..

Şah Tahmasb (Dindar ve Adil)………… ……………

Hür’ün Makamı………………………………………

Şah İsmail Hatayi Okulu…………………………….

Kutbşahlar……………………………………………………

Kutub Şah Hanedanı………………………………..

Afşar Hanedanı………………………………………….

Afşar Hanedanlığı Hükümdarları…………

Nadir Şah………………………………………………

Zend Hanedanı………………………………………

Zend Hanedanının hükûmdarları……………

Kaçar Hanedanı (Kaçar Devleti)……… ………

Kaçarlar (Türk)………………………………….

Kaçar konfederasyonu………………………

Kuruluş Dönemi……………

Rusya İle Mücadele…………………………………

Britanya'nın yarı sömürgesi…………………………

Meşrutiyet devrimi…………………………………....

Kaçar Hanedanının Şahları…………………………….

Ahmet Şah Kaçar………………………………………

Alevi Devleti…………………………………………………

Kaynakça………………………………………………………
 

Hamdaniler (868-1104)

Hamdaniler Kuzey Irak (El Cezire) ve Suriye'de hüküm sürmüş bir Alevi Müslüman hükümdar sülalalesidir.

Tarihi

Abbasiler halifeleri idare güçlerini kaybettiklerinden sonra eyaletlere ve hatta devlet merkezine atanan emirler kendilerine özerk (Yarı Bağımsız) hareket etmeye başlamışlar; emirlik kendi sülaleleri içinde yakın varisleri arasında almışlar ve böylece bir hanedan kurmuşlardır. Hamdaniler bu tip emirler hanedanından en önemlilerinden biridir. Atalarının (Dedelerinin) Kuzey Arabistan ve Dicle-Fırat arasında yaşamış ve eskiden Hıristiyan olan Beni Tağlib (Tağlib kabilesinden) aşiretinden olduğunu kabul etmişlerdir.

Bu sülaleden hüküm süren emirlerden ilki Hamdûn oğlu Hamdan'dır. Bu kişinin ilk defa emirliğe 890’da Abbasî halifelerinden Mutamid tarafından Güneydoğu Anadolu'da Mardin'e vali olarak atanması ile başlamıştır. Onun oğlu Abdullah önce 906’da Musul valisi olarak emirliğe başlamış ve sonra da 914’de Bağdad'da vali olarak emirlik yapmıştır. Abdullah’ın iki oğlu Hasan NasiredDevle (d. 929- ö. 968) ve AdidadDevle önce Musul ve Diyarbakır valisi olarak emirlik yapmışlardır. Sonradan Hasi Nasir Diyarbakır emirliğine geçmiştir. Fakat burada Hasan Nasr'ın hüküm etmesi o kadar zalim ve acımasız olmuştur ki, ortaya çıkan şikâyetler dolayısıyla ailesi tarafından emirlikten uzaklaştırılmıştır.

Bu aileye ait emirler (yöneticiler) 990’a kadar Musul emirliği yapmaya devam etmişlerdir. Ancak 979’da Buvayid'lerin (Büveyhilerin) hücumuna uğramışlar ve geçici olarak Musul emirliğinden ayrılmışlardır. 990’dan sonra Musul emirliği Kuzey Irak'ı emirleri altında tutan Ukaililer (Ukayloğulları) ve Mervaniler eline geçmiştir.

 

 
  27.12.2009 196856 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=